"ทรูสโตน" สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า รางวัลตักไข่พาโชค จำนวน 13,000 บาท งานประจำปี "ปิดทองหลวงพ่อขาว ปี 2567
   บริษัท ทรูสโตน จำกัด สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า รางวัลตักไข่พาโชค จำนวน 13,000 บาท ในการจัดงานประจำปี "ปิดทองหลวงพ่อขาว ปี 2567 " วันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ณ วัดหนองตาตน หมู่ที่ 3 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
   ภายในงานมีการจัดทำบุญปิดทองหลวงพ่อขาว ตักไข่พาโชค มีการแสดงลิเก เพื่อหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะวงฆ์ 
ส่งมอบวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมี คุณวิชาญ ทับฤิทธิ์ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) เป็นผู้รับมอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ทรูสโตน" สนับสนุนเครื่องดื่ม จำนวน 2,000 บาท การจัดงาน แข่งขันฟุตบอลประจำปี 2567 บ้านหนองตาตน 

      บริษัท ทรูสโตน จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 2,000 บาท ในการจัดงาน แข่งขันฟุตบอลประจำปี 2567 ชุมชนบ้านหนองตาตน หมู่ที่ 3 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมณ์ จ.ชัยนาท ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวัดหนองตาตน

     โดยจัดขึ้นเพื่อเป็การแข่งขันฟุตบอลของชาวบ้านในชุมชน ให้เยาวชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งมอบวันที่ 21 มีนาคม 2567

 
 
 
 "ทรูสโตน " สนับสนุนงบประมาณเครื่องดื่ม งานประจำปี "ปิดทองหลวงพ่อกรวย ปี 2567 " ณ วัดหนองกระทุ่ม จ.ชัยนาท
 
      บริษัท ทรูสโตน จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 3,000 บาท ในการจัดงานประจำปี "ปิดทองหลวงพ่อกรวย ปี 2567 " 
ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
     ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันเปตอง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อหารายได้บูรณะเมรุวัดหนองกระทุ่ม ในวันที่ 1 มีนาคม ณ วัดหนองกระทุ่ม จ.ชัยนาท
 
 
 
 
ทรูสโตน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท    ร่วมจัดกิจกรรม  "วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

            บริษัท ทรูสโตน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท    ร่วมจัดกิจกรรม  "วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 วันที่ 13 ม.ค. 2567  ณ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท@13 ม.ค. 2567  ณ โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท  โดยทรูสโตน ได้เปิดบูธนำอุปกรณ์การเรียน,  ขนม, นม และของรางวัลจับฉลากมากมาย อาทิ จักรยาน เครื่องเขียน กระเป๋า เป็นต้น จำนวน 17,000 บาท  และสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี  จำนวน 3,000 บาท  รวมงบฯทั้งสิ้น  20,000 บาท  
     
      ภายในงาน มีเด็กนักเรียนจาก โรงเรียนวัดหนองตาตน  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ศูนย์เด็กเล็ก และ เด็กในชุมชมตำบลอู่ตะเภา เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน  กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ชิงรางวัล และตอบคำถามอย่างสนุกสนาน
 
 

 

ร่วมแสดงความยินดี อบต.อู่ตะเภา เปิดสำนักงานใหม่
        บริษัท ทรูสโตน จำกัด นำโดยผู้บริหาร คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ประการกรรมการบริษัท และคุณศุภพิชญ์ ไพรวัลย์ ที่ปรึกษาบริษัท เข้าร่วมแสดงความยินดีเปิดสำนักงานใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมีคุณพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ให้การต้อนรับพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับทรูสโตน เนื่องด้วยทรูสโตนได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ จน. 3 ไร่ ที่ตั้งใหม่แห่งนี้ และบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์สำหรับชุมชนอู่ตะเภา จน. 19-3-97 ไร่


"เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน" โดย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ของ บริษัท ทรูสโตน จำกัด
        บริษัท ทรูสโตน จำกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณจำนวน 148,000 บาท ให้แก่ บ้านปากค่ายช่องแมว ม.2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย

       1. โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน งบประมาณจำนวน 88,000 บาท เพื่อการดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน
       2. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณจำนวน 60,000 บาท เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ รณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชน"ขับขี่ปลอดภัย จากใจทรูสโตน" ทรูสโตน  ส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัย  ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บริษัท ทรูสโตน จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มูลค่า 14,000 บาท ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
     ประกอบด้วย กรวยจราจรสะท้อนแสง จำนวน 21 อัน มูลค่า 8,000 บาท และหมวกนิรภัย(หมวกกันน็อค) จำนวน 25 ใบ มูลค่า 6,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากอุบัติทางถนน เป็นการจัดระเบียบจราจรความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย


ทรูสโตน จัดทำบุญโรงทานแจกเครื่องดื่มและอาหารแห้ง ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

   วันที่ 19 มิถุนายน 2566 บริษัท ทรูสโตน จำกัด จัดทำบุญโรงทานแจกเครื่องดื่มและอาหารแห้ง ให้แก่สาธุชนที่มาร่วมน้อมสักการะคุณ มุฑิตาจิตอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชภาวนาวชิรคุณ (หลวงปู่จื่อ พันฺธมุโต) ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ทรูสโตน สนับสนุนเครื่องดื่ม "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.อู่ตะดเภา" 

      วันที่ 14 กรกฎาคม  2566 บริษัท ทรูสโตน จำกัด สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 5,400 บาท ให้แก่ อบต. อู่ตะเภา ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในวันที่ 15-16 กรกรฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองตาตน จ.ชัยนาททรูสโตน เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีครบรอบ 84 ปี โรงเรียนวัดหนองตาตน ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

     วันที่  30 มิถุนายน 2566  บริษัท ทรูสโตน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีครบรอบ 84 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหนองตาตน ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ทั้งนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนให้รับชมในงาน 
 ทรูสโตน  โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตรที่ 33380/16043 ชนิดดินซีเมนต์และดินเหนียวสี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สนันสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบพกพา
 
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทรูสโตน โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตรที่ 33380/16043 ชนิดดินซีเมนต์และดินเหนียวสี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ดำเนินการส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบพกพา ยี้ห้อ OMRON รุ่น HEM-7156 A จำนวน 17 เครื่อง งบประมาณรวม 41,300 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการใช้ใน "โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่" ปชช. อายุ 35 ปีขึ้นไป ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี