ด้านรัฐกิจสัมพันธ์

 

 
TSC และ BSC สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ GEO Explosive Camp 2024
 
      บริษัท ทรูสโตน จำกัด และ บริษัท บอส แลนด์ สปริง จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)    ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ GEO Explosive Camp 2024 (GEO 2024) จัดขึ้นที่สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
 
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ธรณีวิทยาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์อาชีพและบทบาทนักธรณี รวมถึงดึงดูดนักเรียนผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพิ่มความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) เพื่อเป็นการแนะแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม  ประธานกรรมการบริหาร TSC (G12) เข้ารับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 
     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน  เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565-2566  ทั้งนี้ คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 12 ได้รับคัดเลือกเป็น  " ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านภาคพัฒนาธุรกิจ "
    จากประวัติและผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ทรูสโตน จำกัด และ บริษัท บอสแลนด์ สปริง จำกัด 


             

 

เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กรมทรัพยากรธรณี

“ ทรูสโตน” เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กรมทรัพยากรธรณี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ และมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณีจำนวน          30,000 บาท เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรค์สาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ                  กรมทรัพยากรณี  ในวันที่ 18 มกราคม 2566  ณ อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

 

  กิจกรรมสานเสวนาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรเลขที่ 3705/16043 จ.สระบุรี

 "ทรูสโตน" ดำเนินการจัดกิจกรรมสานเสวนาคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลดำเนินการการทำเหมืองและ หารือการพัฒนาชุมชนในพื้นที่การทำเมือง 

 

 

 

ทรูสโตนเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ จากกรมทรัพยากรธรณี ในงาน "วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 128  ปี"

  “ทรูสโตน”  เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 128 ปี  วันที่ 9 มกราคม 2563 จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธาน โดยบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่เกรียติคุณสำหรับผู้มีคุณูปการแก่ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 8 ราย โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้แก่คุณธนภร คงโนนกอก ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ

 

 

ทรูสโตนเข้าพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 

      "ทรูสโตน" ร่วมถวายเงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยคุณเกศินี โมฬิชาติ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมงานเหมือง  เป็นตัวแทนบริษัทฯ  รับมอบเข็มพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 


สนับสนุนทรายและงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์

   "ทรูสโตน" สนับสนุนทรายและงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อเป็นพื้นที่ตั้งใหม่ให้กับ อบต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พื้นที่จำนวน 3 ไร่  เพื่อมุ่งหวังรองรับการดำเนินงานที่ขยายขอบเขตมากขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานทีดี ให้กับบุคลากรของ อบต.อู่ตะเภา

 สนับสนุนกิจกรรม “GST CHARITY GOLF TOURNAMENT” สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

   “ทรูสโตน” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีในสายงานอาชีพธรณีวิทยาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยได้สนับสนุนงบประมาณรวม 60,000 บาท แบ่งออกเป็น สนับสนุนซุ้มน้ำดื่ม จำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนงบแข่งขันกอล์ฟทีมวีไอพี จำนวน  50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

   Text