กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ TSC 2024  “ TSC ใสสะอาด ปราศจาก Lกฮ “

   "ทรูสโตน" ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2024 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กิจกรรมกลางและพื้นที่โครงการพัฒนายั่งยืน Truestone Group จ. ชัยภูมิ  ภายในงานมีกิจกรรม เล่นเกมส์ชิงรางวัล จับฉลากของขวัญปีใหม่ กิจกรรม Pair to Share นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ และ รับประทานอาหารรวมกัน โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรยากาศสนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้แก่พนักงานส่งท้ายปี 2566



กิจกรรม "TSC Sport Day 2023"

     "ทรูสโตน" ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กิจกรรมกลางและพื้นที่โครงการพัฒนายั่งยืน Truestone Group จ. ชัยภูมิ   โดยจัดแข่งกีฬากิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ เปตอง กระโดดไกล วิ่งวิบาก     ดิสกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาในร่ม อาทิเช่น ทดสอบความแม่นยำ การทรงตัว ปาเป้า เป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับพนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ทีม บรรยากาศสนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้กับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง



TRUESTONE จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการฯ 23 ปี 
   วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ทรูสโตน จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการ 23 ปี โดยมีกิจกรรม ได่แก่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ไหว้พระ ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดหนองม่วง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เพื่อความเป็นศิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ
และ ร่วมกัน “ปลูกต้นไม้ ณ สวน-นา ป่า-เหมือง” เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงาให้แก่พื้นที่ ภายในงานพนักงานทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน


 
กิจกรรมแถลงแผนนโยบายประจำปี 2566
 " ทรูสโตน " จัดกิจกรรมแถลงแผนนโยบายประจำปี 2566 เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงานแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหาร  ทั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ นำเสนอมุมมองการทำงานแต่ละท่านเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ โรงแรม U Khao Yai ( ยู เขาใหญ่ ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


 
กิจกรรม "TSC Sport Day 2022"
"ทรูสโตน" ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์กิจกรรมกลางและพื้นที่โครงการพัฒนายั่งยืน Truestone Group จ. ชัยภูมิ โดยจัดแข่งกีฬากิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ เปตอง กระโดดไกล นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาในร่ม อาทิเช่น ปิงปอง ปาเป้า เป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับพนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ทีม บรรยากาศสนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้กับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง


 
TSC ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
“ทรูสโตน” จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้แก่บุคลากรพนักงานทุกท่าน โดยมีการตรวจชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน, วัดค่าสายตา, เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์, ตรวจปัสสาวะ, เอ็กซเรย์หัวใจและปอด พร้อมรับฟังให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


 

กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการฯ 22  ปี @ 6-7  มิถุนายน 2565

 

TRUESTONE จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการฯ 22 ปี วันที่ 6 -7 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

 วันที่ 6 มิ.ย. 65 ผู้บริหารและพนักงาน ไหว้พระ ทำบุญถวายสังฆทาน วัดศิลาอาภรณ์ (ภูพระ) จ.ชัยภูมิ เพื่อความเป็นศิริมงคล และความความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ

 

วันที่ 7 มิ.ย. 65 ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบริจาคสนับสนุนเเพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม (ประธานบริษัท) , คุณศุภพิญช์ ไพรวัลย์ (กรรมการที่ปรึกษาธุรกิจ) , คณะผู้บริหารและพนักงานทรูสโตน เป็นผู้ส่งมอบ และได้รับเกียรติตัวแทนผู้รับมอบ ได้แก่ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง (รองคณบดี) เป็นประธานในพิธีรับมอบ, ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี) , ผศ.วินิจ ยังมี (ตัวแทนมูลนิธิภักดีธันวารชร) และตัวแทนนักศึกษา โดยสนับสนุนบริจาค ได้แก่
      1. บริจาคมอบรถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่ารวม 710,000 บาท ได้แก่ Toyota Revo 4X4 และ Toyota Avanza (มือสอง) เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานภาคสนามฯ
     2. สนับสนุนมอบทุนการศึกษา จำนวน 220,000 บาท ให้แก่มูลนิธิภักดี ธันวารชร เพื่อใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายวิชาภาคสนาม FW1-2 & Execution
     3.สนับสนุนมอบทุนการศึกษา จำนวน 32,000 บาท เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาฯ
 
     นอกจากนี้ ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ นำพาคณะทรูสโตน เยี่ยมชมและให้ความรู้เกี่ยวกับหินธรณีเบื้องต้น ณ สวนหิน ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน   " YOUR PROGRAM ”

   ทรูสโตน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ  YOUR PROGRAM (YP)   กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ฝึกหัดรุ่นใหม่ จำนวน 4 ท่าน  Phase1  ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมพนักงานจบวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส.  และได้ศึกษาเรียนต่อในระดับวุฒิปริญญาตรี นำไปสู่โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพัฒนาขึ้นเป็นระดับ “เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่”  โดยจัดอบรมสัมมนา ณ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 วัน   ณ  ศูนย์กิจกรรมกลางและโครงการพัฒนายั่งยืน จ.ชัยภูมิ

 



 

กิจกรรม " TSC ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563"

   "ทรูสโตน" จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  ณ ธาราเวช คลินิก จ.สระบุรี ให้แก่บุคลากรพนักงานทุกท่าน โดยมีการตรวจชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน, วัดค่าสายตา, เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์, ตรวจปัสสาวะ, เอ็กซเรย์หัวใจและปอด พร้อมรับฟังให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ




 

กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการฯ 20 ปี @ 6 มิถุนายน 2563 

  "ทรูสโตน" จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งกิจการฯ 6 มิถุนายน 2563 ครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานธุรกิจเหมืองภาคอีสาน จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมในวันนั้น ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ร่วมกัน “ปลูกต้นไม้ ณ สวนนา ป่าเหมือง” เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวร่วมกัน และกิจกรรม “ตู้ TSC ปันรัก ปันสุข” เพื่อแบ่งปันเป็นผู้ให้กับพนักงาน แรงงานและผู้มาติดต่องาน สามารถมารับสิ่งของที่ตู้ปันรักปันสุขนี้ได้ ภายในงานพนักงานทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

 

 

      

กิจกรรม "Learn and Growth MR#5”  

    "ทรูสโตน" มุ่งการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท ผ่านกิจกรรม Learn and Growth MR#5 ภายใต้ Concept self-learning Self-Management การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการดูแลจัดการตนเอง โดยเป้าประสงค์หลักของกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเติบโตของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรม U Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 




กิจกรรม "TSC Sport Day 2020"

   "ทรูสโตน" ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ จ.สระบุรี โดยจัดแข่งกีฬากิจกรรมในร่ม อาทิเช่น ปิงปอง สนุกเกอร์ ปาเป้า เป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับพนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งออกเป็น 2 ทีม บรรยากาศสนุกสนาน  และสร้างเสียงหัวเราะให้กับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

กิจกรรมโฟโต้คลับ+เดินทางไกล “อุทยานแห่งชาติไทรทอง”

  "ทรูสโตน" จัดกิจกรรมโฟโต้คลับ  เมื่อวันนที่ 14 กันยายน 2563 ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ โดยการแบ่งกลุ่มเดินทางไกลเพื่อถ่ายภาพตามภารกิจที่กำหนด วัตถุประสงค์เพื่อคิดวิเคราะห์วางแผนการเดิน, การทำงานเป็นทีมเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายกำหนด